Show simple item record

dc.contributor.authorBredal, Anja
dc.contributor.authorWærstad, Tone L.
dc.date.accessioned2019-06-03T11:30:10Z
dc.date.available2019-06-03T11:30:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0333-3671
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2599700
dc.description.abstractRapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet har vært å gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak som kan motvirke eventuelle negative aspekter og konsekvenser ved (kun) religiøse/utenomrettslige vigsler. Studien er basert på dokumentstudier og intervjuer med trossamfunn, offentlige myndigheter og hjelpeapparatet. Hovedvekten ligger på muslimske trossamfunn, men sikh og kristne menigheter er også representert. Rapporten viser at enkelte av trossamfunnene foretar utenomrettslige vigsler, men at slike vigsler i det vesentlige foregår i en mer uformell sfære. Moskeer med vigselsrett legger vekt på kun å tilby vigsler med sivilrettslig gyldighet. Det slås fast at det er lovlig å gifte seg kun religiøst, gitt visse forutsetninger, og myndighetene anbefales å innta en mer nyansert tilnærming til fenomenet. Informasjon fra hjelpeapparatet viser at en del tvangsekteskap er religiøst inngåtte ekteskap uten sivilrettslig gyldighet. Slike samliv kan være like bindende som formelt gyldige ekteskap. Rapporten argumenterer for at straffelovens forbud mot tvangsekteskap også må omfatte tvang til ekteskapslignende samliv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport - Institutt for samfunnsforskning;2014:06
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleGift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigslernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.typeSoftwarenb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.typeVideonb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.identifier.cristin1162957


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal