Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTrætteberg, Håkon Solbu
dc.contributor.authorEimhjellen, Ivar
dc.contributor.authorErvik, Rune
dc.contributor.authorEnjolras, Bernard
dc.contributor.authorSkiple, Jon Kåre
dc.date.accessioned2020-01-28T11:14:28Z
dc.date.available2020-01-28T11:14:28Z
dc.date.created2020-01-27T14:07:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-7763-654-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638301
dc.description.abstractDenne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom samspill i politikkutforming og samspill i gjennomføringen av aktivitet. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle landets kommuner, og vi har gjennomført 89 intervjuer som del av casestudier i 11 utvalgte kommuner og bydeler. Analysene viser at det er systematiske forskjeller mellom de ulike saksfeltene, noe som forklares med at nasjonale lover, regler og føringer innskrenker handlingsrommet kommunene har for å samhandle med frivillige organisasjoner. Innenfor politikkutformingen finner vi at grad av formalitet og maktrelasjonen i samspillet strukturerer forholdet i en slik graden at vi kan lage en typologi med tre idealtyper. Innenfor gjennomføring av aktivitet ser vi at omfanget og formen av offentlige forpliktelser – om kommunen fritt kan velge nivå og innretning på tjenestene – sammen med hvor generelle de kommunale tiltakene er – rettet mot spesifikke grupper eller mer generelt for den almenne befolkningen – styrer samspillet i en slik grad at vi også her kan lage en typologi med tre idealtyper.
dc.language.isomis
dc.publisherSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.titleKommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber106
dc.source.issue2020:3
dc.identifier.cristin1783180
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel