Total Visits

Views
Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap1557
Ungdommens politiske bruk av sosiale medier934
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?616
Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor583
Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner579
Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst562
Diskrimineringens omfang og årsaker : Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv560
Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017548
Fedrekvoten – norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden. En litteraturstudie495
Arbeidslivsforskning - fra industrisosiologi til arbeidsmarkedsstudier.479