• Fra bosetting til voksenliv: Den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger 

      Lidén, Hilde; Aasen, Berit; Seeberg, Marie Louise; Staver, Anne Balke (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
      Bosetting av enslige mindreårige innebærer et kommunalt ansvar for å vurdere og å tilby omsorg og oppfølging. Denne rapporten tar for seg kommunenes tjenestekjede og innsats ved bosetting og ved overgangen til at ungdommene ...