• Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg 

  Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  I denne rapporten følgjer vi opp rapporten Organisasjonsengasjement blant innvandrarar (Eimhjellen og Arnesen, 2018) gjennom å analysere det same datagrunnlaget frå SSB vidare. Vi undersøker her samanhengar mellom frivillig ...
 • Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv 

  Eimhjellen, Ivar; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Hittil har forskningen på ulikhet i frivillig deltakelse basert seg på enkle indikatorer som høyeste utdanningsnivå, inntekt og sosiale nettverk. Det mangler studier som tar i bruk et eksplisitt klasseperspektiv på disse ...
 • Labour immigration and union strength 

  Finseraas, Henning; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Is labour mobility in the European Union a threat to the strength of unions? We argue that the combination of cheap labour, workforce heterogeneity and low unionisation among labour immigrants is a potential challenge for ...
 • Hva er rettferdig pensjon? Befolkningens oppfatninger om alderspensjonen i folketrygden 

  Grødem, Anne Skevik (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  En rekke land har gjennomført omfattende pensjonsreformer de senere årene, likevel finnes det lite kunnskap om hvordan befolkningen faktisk ønsker at pensjonssystemene skal se ut. I denne artikkelen søker vi å belyse denne ...
 • The gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence? 

  Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Østbakken, Kjersti Misje (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Aims: Women have much higher rates of sickness absence than men, but the causes of the difference are not well understood. This study examines whether managers have more lenient attitudes toward women’s than toward men’s ...

View more