Select a community to browse its collections.

 • Business Elite as Elected Representatives in Voluntary Organizations in Norway 

  Gulbrandsen, Trygve Jens (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Little is known about the links between the business sector and civil society in Norway. To address the lack of knowledge, this study focused on members of the business elite who are elected representatives in voluntary ...
 • Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet 

  Segaard, Signe Bock (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
  Hvor mye «goodwill» i form av legitimitet og folkets tillit har lokaldemokratiet, dets aktører og institusjoner egentlig å gå på? I denne rapporten belyser vi, ved hjelp av forskjellige perspektiver og et omfattende ...
 • Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo 

  Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Denne rapporten undersøker samspillet mellom kommune og frivillighet i Oslo. En sterk, levende og uavhengig frivillig sektor er viktig for et godt bysamfunn. Frivilligheten gir innbyggerne muligheter til å utfolde seg ...
 • Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen? 

  Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  I Norge, som i mange andre land, får kvinner gjennomgående vesentlig lavere pensjon enn menn. Det norske pensjonssystemet har flere elementer som bidrar til å redusere dette kjønnsgapet, som omsorgsopptjening blant ...
 • Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning 

  Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Journal article, 2020)
  I år er det 60 år siden Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) ble etablert. Jubileet ble feiret med et spesialnummer (TfS nr. 1/2020), der vitenskapshistorikeren Fredrik Thue ga sin versjon av TfS’ opprinnelse og utvikling ...

View more