Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et uavhengig forskningsinstitutt i Oslo. Instituttet bidrar med akademisk kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen, som arbeid, digitalisering, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, valg og demokrati, og velferd. Publikasjoner i dette åpne arkivet kan brukes vederlagsfritt under forutsetning av at forfatterne krediteres og fulle referanser oppgis. Instituttets rapporter er lisensiert under Creative Commons BY-NC.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Pensjon: for komplisert for folk flest? Befolkningens kunnskap om og holdninger til pensjonssystemet 

  Grødem, Anne Skevik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Hensikten med denne rapporten er å gi en samlet framstilling av hva vi vet om befolkningens kunnskap om pensjon. Vi ser både på hva som formidles i forskningsstudier, og på hva undersøkelsene som presenteres i avisene, ...
 • Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 2 

  Østbakken, Kjersti Misje (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:10, Research report, 2019)
  I 2015 ble det innført to nasjonale moderasjonsordninger i barnehagen: 1. mai ble ordningen med redusert foreldrebetaling innført, og 1. august ble ordningen med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer innført. Denne ble ...
 • “Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns 

  Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  This report is based on interviews with migrants who are stuck in transit in Khartoum on their way to Europe. Challenged by the rough living conditions in the Sudanese capital, they weigh the attractions of reaching their ...
 • Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1 

  Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Fra 1. januar 2017 har alle kommuner vært pålagt å innføre aktivitetsplikt til alle brukere av økonomisk sosialhjelp som er under 30 år. Tidligere var det mulig å stille vilkår om aktivitet, men det var opp til den enkelte ...
 • Marriage migration and the economic trajectories of first- and second-generation immigrants in Norway 

  Mohn, Ferdinand A (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Although marriage migration is an important route for immigration to Western Europe, little is known about how it is associated with the labour market trajectories of the minority populations involved. Using longitudinal ...
 • Gender Differences in the Union Wage Premium? A Comparative Case Study 

  Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald; Nergaard, Kristine (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Trade unions have changed from being male dominated to majority-female organizations. We use linked employer–employee surveys for Norway and Britain to examine whether, in keeping with a median voter model, the gender shift ...
 • Helse og deltakelse i frivillige organisasjoner 

  Finseraas, Henning (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
  I dette notatet studeres sammenhengen mellom helse og deltakelse i frivillig arbeid for foreninger og organisasjoner. Ved hjelp av et stort datamateriale fra Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) finner jeg at det ...
 • Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects 

  Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  In recent years, the Directorate of Immigration’s (UDI) handling of so-called revocation cases has received increased attention. These are cases where the authorities first grant residence permits and citizenship to migrants ...
 • Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler 

  Bredal, Anja; Wærstad, Tone L. (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2014:06, Report; Software; Student paper, others; Video; Working paper; Others, 2014)
  Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet har vært å gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak som kan motvirke eventuelle negative aspekter og konsekvenser ved (kun) ...
 • Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen 

  Røed, Marianne; Schøne, Pål; Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  For å gi flyktninger grunnleggende kompetanse, og dermed en mer solid basis for å delta i arbeid og utdanning, startet myndighetene i 2004 introduksjonsordningen for flyktninger. Dette er et to- til treårig heltids ...
 • Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior 

  Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Emotions, such as anger and fear, have been shown to influence people’s political behavior. However, few studies link emotions specifically to how people debate political issues and seek political information online. In ...
 • Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark 

  Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  This article uses the case of Denmark to critically discuss key assumptions in the theoretical literature on dual citizenship. When Denmark surprisingly accepted dual citizenship in 2015, the decision reflected two distinct ...
 • Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke? 

  Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke; Torjussen, Sarah Ali Abdullahi (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:7, Research report, 2019)
  Finansbransjen som helhet er kjønnsbalansert. Kvinner er likevel betydelig underrepresentert i ledende posisjoner og i høytlønnede stillinger. I denne rapporten utforsker vi kjønnsforskjellene i bransjen gjennom kvalitative ...
 • Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective 

  Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Heidar, Knut (Doctoral thesis, 2019)
  How does terrorism affect attitudes towards out-groups? While research has found negative effects, these effects may be dependent on more factors than has been acknowledged so far. This thesis proposes a framework for ...
 • Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering 

  Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas; Uvaag, Stian (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Denne rapporten har som formål å kartlegge og oppsummere den forskningsbaserte kunnskapen om kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg og tiltak for å motvirke disse. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og ...
 • Den ad hoc organiserte motstanden mot Fellesmarkedet/EEC/EF fra 1961 til 1972 

  Bjørklund, Tor (Research report, 1979)
  Dette arbeidet er resultatet av at Tor Bjørklund fikk et treårig forskningsstipend fra daværende Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) fra 1976 til 1979. Etter initiativ fra NAVF var det tidligere bevilget ...
 • Når kunstnere vurderer ytringsfrihet i Norge, anno 2014 

  Slaatta, Tore; Okstad, Hanne M. (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2014)
  Forrige gang det ble gjort en helhetlig gjennomgang av status for ytringsfriheten i Norge var med Ytringsfrihetskommisjonens rapport i 1999. Siden da har en rekke hendelser og mer dyptgripende utviklingstrekk påvirket ...
 • "Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag" : kvinners meningsytring i den digitale offentlighetens kultur 

  Espeli, Hedda Fannemel (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2014)
  En sentral problemstilling i prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» er hvordan digitaliseringen påvirker borgernes mulighet til å ytre seg i offentligheten om saker de er opptatt av. ...
 • Trends, causes and patterns of young people's civic engagement in western democracies : a review of literature 

  Lochocki, Timo (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2010)
  Denne rapporten omhandler trender, mønstre og årsaker til samfunnsengasjement blant yngre generasjoneri vestlige demokratier. Det er to grunner til at samfunnsengasjement blant yngre er av interesse: for det første er dette ...

View more