Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Centre. Senteret har siden etableringen i 2008 hatt som formål å drive faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge. Publikasjoner i dette åpne arkivet kan brukes vederlagsfritt under forutsetning av at forfatterne krediteres og fulle referanser oppgis. Senterets rapporter, notater og grafiske publikasjoner er lisensiert under Creative Commons BY-NC.

Collections in this community

Recent Submissions

View more