Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et uavhengig forskningsinstitutt i Oslo. Instituttet bidrar med akademisk kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen, som arbeid, digitalisering, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, valg og demokrati, og velferd. Publikasjoner i dette åpne arkivet kan brukes vederlagsfritt under forutsetning av at forfatterne krediteres og fulle referanser oppgis. Instituttets rapporter er lisensiert under Creative Commons BY-NC.

Delarkiv i dette delarkivet

Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

Vis flere