• Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet 

      Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Gardsjord, Ragnhild; Aden, Petra; Kvarme, Lisbeth Gravdal (Peer reviewed; Journal article, 2016)
      Artikkelen belyser hvordan mødre med innvandrerbakgrunn som har barn med spesielle behov, reflekterer over egne forventninger og muligheter til det å være yrkesaktive. Analysen er basert på kvalitative intervjuer med i alt ...