• Innvandring og flukt til Norge 

      Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde; Andenæs, Kristian (Research report, 2010)
      Rapporten er en gjennomgang av kunnskapen på migrasjonsfeltet i Norge i perioden 1990-2009. Arbeidet er gjennomført i fellesskap av forskere på Institutt for samfunnsforskning og Institutt for kriminologi og rettsssoiologi, ...