• Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction 

   Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   We investigate the recruitment into the upper class, analysing the impact of different forms of capital and modes of closure. Unlike many Bourdieu-influenced approaches to class, we systematically investigate divisions by ...
  • Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 

   Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen; Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
   Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er for barn og ungdom en viktig kilde til fellesskap, identitet og mestring. Det er imidlertid grunn til å tro at sosioøkonomiske forskjeller fortsetter å gjøre seg gjeldende i ...