• Frivillighet i storby 

      Lorentzen, Håkon Wergeland; Klausen, Jan Erling; Berglund, Frode Viktor; Waldahl, Ragnhild Holmen (Research report, 2007)
      Tema for rapporten er kommunal politikk og virkemiddelbruk overfor frivillige organisasjoner og aktiviteter. Analysen omfatter byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og er tuftet på kommunal bruk av fire ...