• Kjønnslemlestelse i Norge 

      Lidén, Hilde; Berntzen, Tonje (Research report, 2008)
      Forskningsprosjektet er gjort på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med forskningsarbeidet er å undersøke utbredelse av kjønnslemlestelse av jenter som vokser opp i ...