• Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere 

      Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie (Peer reviewed; Journal article, 2015)
      Artikkelen undersøker sykefraværsoppfølgingen for arbeidstakere med innvandrings-bakgrunn. Vi finner at det er relativt små forskjeller i hvorvidt arbeidsgiverne følger opp syke-meldte ansatte etter innvandringsbakgrunn. ...