• Alle til lags : Frivillighetssentralene i nærmiljøet 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Dugstad, Line (Research report, 2008)
   Politiske myndigheter ønsker at de norske frivillighetssentralene skal fungere som nærmiljøsentraler. Men hva ligger i en slik betegnelse, og i hvilken grad tilfredsstiller dagens sentraler normene for en slik sentral? I ...
  • Sivile eierformer : Med frivillighetssentraler som case 

   Dugstad, Line; Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2007)
   Norske frivillighetssentraler har ikledd seg en blanding av sivile og offentlige eierformer. I 2006 hadde nærmere 60 prosent en sivil eierform, mens knappe 40 prosent var kommunale. Blant de sivile sentralene oppga 14 ...
  • Stiftelser i det moderne Norge 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Dugstad, Line (Research report, 2010)
   I Norge har vi rundt 8500 stiftelser, som i all hovedsak kan deles i to – de operative og de pengeutdelende. Denne rapporten handler om sistnevnte gruppe. Om lag en tredjedel av alle norske stiftelser er utdelingsstiftelser, ...