• Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket 

      Lidén, Hilde; Bredal, Anja; Pedersen, Axel West; Igesund, Solveig Marie; Staver, Anne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
      Rapporten er utført på oppdrag av Utlendingsdirektoratet (UDI). Hovedformålet har vært å dokumentere og evaluere tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket: forebyggende tiltak, herunder underholdskravet, tiltak som ...