• Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister 

      Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva; Høie Vadla, Ingrid (Research report, 2021)
      Denne rapporten presenterer funn fra en spørreundersøkelse om kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister, basert på svarene fra rundt 3400 yrkesaktive medlemmer av Norges Juristforbund. Juristene i studien har samme ...