• Kvinner og jobb etter småbarnsfasen 

   Jensen, Ragnhild Steen (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Denne rapporten ser på utvikling i yrkesdeltakelse og arbeidstid for kvinner i perioden fra 1972 til 1996. Mye av forskningen om kvinners forhold til arbeidsmarkedet har vært knyttet til kvinners yrkestilpasning i ...
  • Midtveisevaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn 

   Orupabo, Julia; Jensen, Ragnhild Steen; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Research report, 2009)
   Denne rapporten er en midtveisevaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn i tolv statlige virksomehter. Prosjektet har pågått siden januar 2008 og har en tidsramme på to år. Rapporten ...