• Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen 

      Stølen, Nils Martin; Nikolajsen, Stian (Journal article, 2016)
      Pensjonsreformen har som mål å redusere den fremtidige veksten i statens utgifter til alderspensjon samtidig som pensjonssystemet fortsatt skal virke omfordelende. Fordelingsvirkningene av reformen er analysert gjennom ...