• Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere 

      Lidén, Hilde; Eide, Ketil; Hidle, Knut; Nilsen, Ann Christin Eklund; Wærdahl, Randi (Research report, 2013)
      Enslige mindreårige asylsøkere utgjør en særlig sårbar gruppe migranter. Rapporten drøfter levekår på mottak formindreårige over 15 år som er under utlendingsmyndighetenes (UDI) ansvar. Arbeidet er utført på oppdrag av ...