• Når kunstnere vurderer ytringsfrihet i Norge, anno 2014 

      Slaatta, Tore; Okstad, Hanne M. (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2014)
      Forrige gang det ble gjort en helhetlig gjennomgang av status for ytringsfriheten i Norge var med Ytringsfrihetskommisjonens rapport i 1999. Siden da har en rekke hendelser og mer dyptgripende utviklingstrekk påvirket ...