• Lokalvalgsundersøkelsene 1995-2007 : Dokumentasjonsrapport 

      Otterbekk, Stine Renate; Rose, Lawrence E; Saglie , Jo (Research report, 2010)
      Institutt for samfunnsforskning har gjennomført fire landsomfattende innbyggerundersøkelser ved lokalvalgene i 1995, 1999, 2003 og 2007. Denne rapporten er skrevet som et verktøy for forskere som vil sette seg inn i dette ...