• Frivillige organisasjoner : En kommentert bibliografi 2006 

      Lorentzen, Håkon Wergeland; Theien, Iselin; Andersen, Rolf Kristian; Opdalshei, Ole Alexander (Research report, 2006)
      Begrepet «sivilsamfunn» dekker sammenslutninger mellom stat, marked og familie. Feltet rommer frivillige organisasjoner, stiftelser, selvhjelpsgrupper, fagforeninger og andre verdi- og interessesammenslutninger. Dette er ...