• Hvorfor trenger vi en ny infrastruktur for norsk forvaltningsforskning? 

      Bach, Tobias; Trondal, Jarle; Aars, Jacob; Lindén, Tord Skogedal; Martinussen, Pål Erling; Winsvold, Marte Slagsvold (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Artikkelen presenterer etableringen, organiseringen og gjennomføring av ny forskningsinfrastruktur for norsk forvaltningsforskning. Norsk Forvaltningspanel (NFP) er en forskningsinfrastruktur etablert for å gjennomføre ...