• Treningssentre og idrettslag : Konkurrerende eller supplerende tilbud? 

      Ulseth, Anne-Lene Bakken (Research report, 2003)
      Det har siden starten av 1990-tallet funnet sted en sterk vekst både av antall treningssentre og av antallet som trener ved disse tilbudene. Det har fra ulike hold blitt uttrykt bekymring for hvilke kon-sekvenser utviklingen ...