• Boforhold og velferd 

   von Simson, Kristine; Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Fokuset i denne rapporten er å dokumentere og analysere sammenhenger mellom bolig og boforhold på den ene siden og øvrige velferdsutfall på den andre, basert på norske registerdata. Rapporten omfatter tre delprosjekter ...
  • Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning 

   Umblijs, Janis; von Simson, Kristine; Mohn, Ferdinand A (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Selv om de fleste bor trygt og godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Tall fra 2015 viser at rundt 177 000 personer kan regnes som vanskeligstilte på det norske boligmarkedet dersom man legger Statistisk sentralbyrås ...
  • Ethnic Diversity and Firm Performance in Norway 

   Umblijs, Janis; Drange, Ida; Orupabo, Julia (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Ethnic diversity has received increased research attention in Nordic countries; however, only a few studies have looked at it from the perspective of firms. In this study, we analyze whether changes in ethnic diversity ...
  • Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål; Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   For å gi flyktninger grunnleggende kompetanse, og dermed en mer solid basis for å delta i arbeid og utdanning, startet myndighetene i 2004 introduksjonsordningen for flyktninger. Dette er et to- til treårig heltids ...
  • Housing conditions and children's school results: evidence from Norwegian register data 

   Umblijs, Janis (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Kunnskapsoppsummering om deltakelse i arbeidslivet for kvinner med innvandrerbakgrunn 

   Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Formålet med denne litteraturgjennomgangen er å undersøke hva vi vet om innvandrerkvinners tilknytning til arbeidslivet i Norge med utgangspunkt i forskning publisert de siste tiårene. Rapporten tar for seg studier som ser ...
  • Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014 

   Skorge, Øyvind Søraas; Umblijs, Janis (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for forskere i perioden fra og med 2004 til og med 2014. Hensikten er å gi en beskrivelse av disse gruppenes lønn med hensyn til nivå, spredning og endring over tid, ...
  • Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014 

   Skorge, Øyvind Søraas; Umblijs, Janis (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for forskere i perioden fra og med 2004 til og med 2014. Hensikten er å gi en beskrivelse av disse gruppenes lønn med hensyn til nivå, spredning og endring over tid, ...
  • Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019 

   Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje; Røed, Marianne (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for høyt utdannede i perioden 2004–2019. Hensikten er å gi en beskrivelse av lønnsnivået og -utviklingen for forskere i offentlig og privat sektor i perioden og å ...
  • Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter 

   Umblijs, Janis; Orupabo, Julia; Drange, Ida (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2022)
   I denne rapporten undersøker vi sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet. Rapporten bygger på en kunnskapsoppsummering av eksisterende forskning, kvantitative analyser av registerdata og en kvalitativ studie av ...
  • Vanskeligstilte på boligmarkedet – dynamikk og tilstandsavhengighet 

   von Simson, Kristine; Umblijs, Janis (Peer reviewed; Journal article, 2019)