• Lokalt nybrott? Sosiale medier som arena for lokal valgkamp 

      Segaard, Signe Bock; Nielsen, Jeppe Agger (Journal article, 2013)
      Sosiale medier blir ofte løftet frem som et demokratisk redskap for meningsutveksling mellom folkevalgte og velgere, men samtidig er det lite forskning som har sett nærmere på hvordan sosiale medier brukes i lokale valgkamper. ...