• Årsmelding 2009 

      Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2010:1, Report, 2010)