• Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst 

      Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      En viktig målsetting med fedrekvoten i foreldrepengeordningen har vært å fremme en jevnere fordeling av familie- og yrkesarbeidet blant foreldre. Både i den offentlige debatten og blant forskere har det vært en klar ...