• Velkommen og farvel? : midlertidig beskyttelse for flyktninger i Norge 

      Brekke, Jan-Paul (Thesis;, Doctoral thesis, 2001)
      Hvilke vilkår skal Norge gi flyktninger som kommer til landet? Skal de som kvalifiserer til opphold få bli så lenge de selv ønsker, eller skal de vende tilbake hvis forholdene i hjemlandet tillater det? det siste alternativet ...