• Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech 

   Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   The purpose of this report is to gather research-based knowledge concerning: • the extent of online hate speech • which groups in society are particularly subjected to online hate speech • who produces hate speech, and ...
  • Hate speech, report 2. Research on hate and discrimination 

   Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Hate speech has been a punishable offence in Norway since 1970. The prohibition against hate speech was incorporated into Norwegian legislation when Norway ratified the UN’s International Convention on the Elimination of ...
  • Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech 

   Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   In Norwegian law we have civil anti-discrimination legislation that prohibits discrimination and harassment based on ethnicity, religion, beliefs, disability, gender, sexual orientation, gender identity or gender expression. ...
  • Hatefulle ytringer på internett. Omfang, forebygging og juridiske grenser 

   Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun; Wessel-Aas, Jon (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Denne rapporten handler om hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett. Rapporten inneholder en juridisk redegjørelse for gjeldende rett med hensyn til strafferettslig vern mot hatefulle ytringer, en gjennomgang av ...
  • Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang. 

   Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   De siste årene har hatefulle ytringer på internett fått økt oppmerksomhet i den offentlige debatten. Det finnes imidlertid foreløpig lite forskningsbasert kunnskap om hatefulle ytringer i norsk sammenheng. Denne rapporten ...
  • Hatefulle ytringer. Delrapport 2: Forskning på hat og diskriminering 

   Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   De siste årene har hatefulle ytringer blitt aktualisert som et viktig demokratisk spørsmål på den offentlige og politiske dagsordenen. Likevel finnes det foreløpig lite forskningsbasert kunnskap om hatefulle ytringer i ...
  • Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer 

   Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   De siste årene har hatefulle ytringer på internett fått økt oppmerksomhet i den offentlige debatten. Denne rapporten inneholder en juridisk utredning som har som formål å redegjøre for det strafferettslige vernet mot ...