• Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper 

      Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Strøm, Bjarne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
      Betydningen av ulike typer ferdigheter for å få innpass på arbeidsmarkedet har fått økt oppmerksomhet de siste årene, både blant beslutningstakere og blant forskere. Det er også god dokumentasjon på at etterspørselen etter ...