• "De sa du må". Mindreåriges erfaringer med menneskehandel 

      Lidén, Hilde; Salvesen, Cathrine Holst (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
      Barn utgjør en vesentlig andel av dagens migranter. Enkelte enslige mindreårige blir fanget opp av kriminelle nettverk på veien til og gjennom Europa. Barn rekrutteres også i hjemlandet av lokale og internasjonale nettverk ...