• Ytringsfrihet i akademia 

      Strømme, Vidar (Rapport;2020:14, Research report, 2020)
      Den rettslige ytringsfriheten som gjelder generelt i vårt samfunn, er gitt et enda sterkere vern i akademia. I universitets- og høyskoleloven er det bestemt at slike institusjoner skal «fremme og verne akademisk ...