• Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg 

   Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Hellevik, Ottar; Aars, Jacob (Research report, 2009)
   Rapporten har som formål å analysere effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg i Norge. Basert på analyser av data fra tidligere valg når strykninger var en del av valgordningen, er det ...
  • Hvorfor trenger vi en ny infrastruktur for norsk forvaltningsforskning? 

   Bach, Tobias; Trondal, Jarle; Aars, Jacob; Lindén, Tord Skogedal; Martinussen, Pål Erling; Winsvold, Marte Slagsvold (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Artikkelen presenterer etableringen, organiseringen og gjennomføring av ny forskningsinfrastruktur for norsk forvaltningsforskning. Norsk Forvaltningspanel (NFP) er en forskningsinfrastruktur etablert for å gjennomføre ...
  • Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009 

   Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag; Christensen, Dag Arne (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer utviklingen i unges frivillige innsats og medlemsaktivitet over en tiårsperiode. For å få et så nyansert bilde som mulig, har både individdata blitt brukt gjennom befolkningsundersøkelsene, i tillegg ...
  • Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett : En kunnskapsoversikt 

   Ødegard, Guro; Aars, Jacob (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Ved det norske kommunevalget i 2011 vil 16- og 17-åringer i 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre ha stemmerett. Er det en god idé å gi denne gruppen stemmerett? Denne kunnskapsstatusen gir ikke svaret, men spørsmålet ...