• Husarbeid i limbo? Emosjonelle investeringer i den husmorløse familien 

   Aarseth, Helene (Journal article, 2010)
   Flere tiår etter husmorfamiliens død befinner husarbeidet seg i en slags limbotilstand. Det er et åpent spørsmål om utviklingen vil gå i retning av et kjønnsnøytralt familieansvar, en kulturell revitalisering av den ...
  • Poststrukturalisme og kjønnsforskning - slik to sosiologer ser det 

   Holst, Cathrine; Aarseth, Helene (Journal article, 2011)
   Cathrine Holst og Helene Aarseth spør: Hva har skjedd i relasjonen mellom kjønnsforskningen og sosiologifaget? Hvorfor føler ledende skandinaviske kjønnssosiologer seg som «utypiske» og «usentrale» i møte med kjønnsforskningen?