• Frivillig deltakelse i Norden : Et komparativt perspektiv 

   Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Gjerde, Steinar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   Rapporten baserer seg på tidligere funn om at det er større forskjeller mellom Norge og andre nordiske land når det gjelder den sosiale fordelingen og deltakelsesmønsteret i frivillige organisasjoner. Basert på tre ...
  • Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? 

   Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
   Hovedformålet med denne rapporten har vært å studere frivillighetens grunnfjell – det vi kaller de «kjernefrivillige» – og å se på sammenhengen mellom to grunnleggende former for frivillige bidrag til organisasjoner: ...
  • Organisasjonsengasjement blant innvandrarar 

   Eimhjellen, Ivar; Arnesen, Sveinung (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2018)
   I denne rapporten tar vi i bruk levekårsdataa SSB har om 1) innvandrarar og 2) befolkninga elles, for å undersøke deltaking og variasjon i frivillig arbeid. I begge desse datasetta er det inkludert spørsmål om engasjement ...
  • Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? 

   Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Påvirker informasjon om konsekvenser av forslag om å endre stortingsvalgordningen velgernes holdninger til valgordningen? Er endringsvilligheten større blant velgere som «taper» med den nåværende valgordningen? Spørsmålene ...
  • Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments 

   Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Does information about the consequences of proposals to change the Norwegian parliamentary electoral system influence voters’ and politicians’ attitudes towards the system? Is the willingness to accept change greater among ...
  • Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011 

   Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes (Research report, 2013)
   Hvordan kan nivået på valgdeltagelsen i 2011 forklares? Hvordan kan vi forklare forskjeller i deltagelse mellom kommuner og mellom grupper av stemmeberettigede? Den internasjonale litteraturen spenner over et stort omfang ...