• Family Migration and Integration: The Need for a New Research Agenda 

   Eggebø, Helga; Brekke, Jan-Paul (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article investigates the link between family migration and integration. It is based on a literature review of existing research across the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, focusing ...
  • Hate speech, report 2. Research on hate and discrimination 

   Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Hate speech has been a punishable offence in Norway since 1970. The prohibition against hate speech was incorporated into Norwegian legislation when Norway ratified the UN’s International Convention on the Elimination of ...
  • Hatefulle ytringer. Delrapport 2: Forskning på hat og diskriminering 

   Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   De siste årene har hatefulle ytringer blitt aktualisert som et viktig demokratisk spørsmål på den offentlige og politiske dagsordenen. Likevel finnes det foreløpig lite forskningsbasert kunnskap om hatefulle ytringer i ...