• Competition and interaction: Party ties to interest groups in a multidimensional policy space 

   Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Marshall, David; Rasmussen, Anne; Webb, Paul D (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Political parties and interest groups play a vital role in incorporating societal interests into democratic decision‐making. Therefore, explaining the nature and variation in the relationship between them will advance our ...
  • Fremtidens frivillige beredskap 

   Hårsaker, Cathrine Tranberg; Karmhus, Harald Aksnes; Hansen, Vibeke Wøien; Winsvold, Marte Slagsvold (Research report, 2023)
  • Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 1: Framskrivinger. En analyse av risikoen for uønskede hendelser i fremtiden 

   Hansen, Vibeke Wøien; Winsvold, Marte Slagsvold (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2021)
   I delrapport 1 av Røde Kors-prosjektet Fremtidens frivillige beredskap stiller vi følgende to spørsmål: 1) Hvilke typer uønskede hendelser vil vi stå overfor i fremtiden? 2) Hvilket omfang kan vi anta at ulike typer uønskede ...
  • Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 2. Beredskapsorganisering i møte med fremtiden 

   Hansen, Vibeke Wøien; Winsvold, Marte Slagsvold (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;2022:12, Research report, 2022)
   Delrapport 1 så først og fremst på trender som antas å påvirke fremtidig behov for beredskap (for eksempel flere aksjoner og hendelser, befolkningsvekst og klimaendringer). I delrapport 2 ser vi disse trendene i sammenheng ...
  • Helsefrivillighetens samfunnsbidrag under koronapandemien 

   Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Hansen, Vibeke Wøien; Fladmoe, Audun; Enjolras, Bernard (2022:9, Research report, 2022)
   I denne rapporten undersøker vi hvilke følger koronapandemien har hatt for frivillig innsats. Vi kartlegger også omfanget av koronarelatert aktivitet for helsefrivilligheten nasjonalt og lokalt samt illustrerer innsatsen ...
  • Helsefrivillighetens samfunnsbidrag under koronapandemien 

   Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Hansen, Vibeke Wøien; Fladmoe, Audun; Enjolras, Bernard (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
   I denne rapporten undersøker vi hvilke følger koronapandemien har hatt for frivillig innsats. Vi kartlegger også omfanget av koronarelatert aktivitet for helsefrivilligheten nasjonalt og lokalt samt illustrerer innsatsen ...
  • Introducing the Party-interest group relationships in contemporary democracies datasets 

   Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Rødland, Lise; Maiken, Røed; Klüver, Heike; Le Gall, Cal; Marshall, David; Otjes, Simon; Poguntke, Thomas; Rasmussen, Anne; Saurugger, Sabine; Witko, Christopher (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Few existing datasets on parties and interest groups include data from both sides and a wide variety of interest groups and parties. We contribute to filling this gap by making several interconnected new datasets publicly ...
  • Koronapandemiens konsekvenser for frivilligheten i Trøndelag 

   Sivesind, Karl Henrik; Hansen, Vibeke Wøien; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun Tran; Enjolras, Bernard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;2023:3, Research report, 2023)
   Koronapandemien påvirket alle deler av det norske samfunnet, også frivillig sektor. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har gjennomført spørreundersøkelser i befolkningen og blant organisasjoner før ...
  • Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi 

   Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar; Segaard, Signe Bock (;2022:8, Research report, 2022)
   Lokale partilag og lokale lister har fått lite oppmerksomhet i forskningen til tross for deres viktige rolle i demokratiet. Denne rapporten gir et oversiktsbilde av kommunepartier og lokale lister i Norge og beskriver så ...
  • Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros- og livssynsfeltet 

   Arnesen, Daniel; Hansen, Vibeke Wøien (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om hvilke forventninger innbyggerne i Oslo har til offentlige instansers tilrettelegging for tros- og livssynsrelaterte tjenester og aktiviteter på sykehjem, ...
  • Party-interest group ties: The resource exchange model revisited 

   Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Marshall, David; Otjes, Simon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Party–Interest Group Ties and Patterns of Political Influence 

   Røed, Maiken; Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Organizational ties between political parties and interest groups are common in contemporary democracies, but little is known about the political effects of such ties. This article examines whether the strength of ...