• Etiske investeringer 

      Klausen, Trond Beldo (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2000:16, Research report, 2000)
      Etiske investeringer er i løpet av det siste tiåret blitt vesentlig mer utbredt enn tidligere, spesielt i USA og Storbritannia. Selskaper som ikke tilfredsstiller etiske kriterier blir ekskludert fra investorenes porteføljer ...