• Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner 

      Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Kruse, Anja Emilie (Research report, 2012)
      Denne rapporten undersøker konsekvensene av nettverkssamfunnet for frivillige organisasjoner. Basert på tre casestudier; av Amnesty International Norge, Natur og Ungdom og Hyperion – Norsk Forening for Fan-tastiske ...