• Frivillig innsats i norsk eldreomsorg – politikk og praksis 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Myksvoll, Thomas M.; Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Eimhjellen, Ivar (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2024)
   Denne rapporten handler om frivillig innsats i kommunenes eldretjenester. Slik innsats kan organiseres av frivillige organisasjoner og frivilligsentraler eller av kommunene selv. At kommunene selv påtar seg oppgaven med å ...
  • Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En empirisk studie av områdesatsinger i Norge 

   Eimhjellen, Ivar; Trætteberg, Håkon Solbu; Mjelde, Hilmar; Lindén, Tord Skogedal; Espegren, Astrid; Guribye, Eugene; Thau, Mads (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
   I denne rapporten har vi gjort rede for en empirisk studie av frivillige aktørers roller i områdesatsinger i Norge. Dette har vi undersøkt gjennom en kvalitativ casestudie der vi har intervjuet både frivillige aktører og ...
  • Hvorfor trenger vi en ny infrastruktur for norsk forvaltningsforskning? 

   Bach, Tobias; Trondal, Jarle; Aars, Jacob; Lindén, Tord Skogedal; Martinussen, Pål Erling; Winsvold, Marte Slagsvold (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Artikkelen presenterer etableringen, organiseringen og gjennomføring av ny forskningsinfrastruktur for norsk forvaltningsforskning. Norsk Forvaltningspanel (NFP) er en forskningsinfrastruktur etablert for å gjennomføre ...
  • Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen 

   Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Denne rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke tjenester samarbeider frivillige og kommunale aktører om i eldreomsorgen og hvordan? Hva hemmer og fremmer samarbeid? Hvilke dilemma og utfordringer kan oppstå i samarbeid ...
  • The Shark Jaw and the Elevator: Arguing the Case for the Necessity, Harmlessness and Fairness of the Norwegian Pension Reform 

   Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (Journal article, 2015)
   Based on the retrenchment literature, Norway is an unlikely candidate for comprehensive pension reform because of its unique economic situation, with a steadily growing petroleum fund and substantial tax revenues flowing ...