• Frivillighet og forretning : En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked 

   Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   De senere årene har det vokst frem nye former for samspill mellom frivillig og privat sektor. Mens organisasjoner i frivillig sektor på den ene side i økende grad tar i bruk metoder som man vanligvis forbinder med privat ...
  • Frivillighet, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt 

   Hagelund, Anniken; Loga, Jill (Research report, 2009)
   Denne rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over, primært norsk, forskning om innvandreres og etniske minoriteters deltakelse i frivillig sektor. Den første delen tar for seg såkalte innvandrerorganisasjoner eller ...
  • Inkludering i nærmiljø : En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser 

   Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten belyser deltakelse i lokalt foreningsliv på tvers av klasse og etnisitet, og erfaringer med å inkluderingsarbeid i frivillige foreninger. Studien bygger på ulike typer data som statistikk, dokumentanalyse, ...
  • Trossamfunn, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt 

   Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om trossamfunn, innvandring og integrasjon. Rapporten består først av en generell og teoretisk del med begrepsavklaring og en diskusjon av begrepsbruk i integrasjonsfeltet ...