• Arbeidsinnvandring - varig gevinst? 

   Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut (Journal article, 2014)
   Siden EØS-utvidelsen i 2004 har vi opplevd en ekstraordinær stor tilstrømning av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I 2012 var det 122 000 personer fra de nye EU-landene som var yrkesaktive i Norge med arbeidsinntekt over ...
  • Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa – en meta-analyse 

   Hardoy, Ines; Røed, Knut; Simson, Kristine von; Zhang, Tao (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden 

   Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine; Zhang, Tao (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Hovedformålet med denne studien har vært å kartlegge og systematisere det som finnes av forskning i Nord-Europa om effekter av innsats for å hjelpe ungdom å få et fotfeste i arbeidsmarkedet – ungdom som av ulike grunner ...
  • Immigrants, Labour Market Performance, and Social Insurance 

   Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut (Journal article, 2014)
   Using longitudinal data from the date of arrival, we study long-term labour market and social insurance outcomes for all major immigrant cohorts to Norway since 1970. Immigrants from high-income countries performed as ...
  • Job Loss and Immigrant Labour Market Performance 

   Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut (Journal article, 2017)
   While integration policies typically focus on labour market entry, we present evidence showing that immigrants from low-income countries tend to have more precarious jobs, and face more severe consequences of job loss, ...
  • The Nordic welfare model in an open European labor market 

   Bratsberg, Bernt; Røed, Knut (Journal article, 2015)
   Is it possible to sustain an ambitious and redistributive Nordic welfare state in a Europe with open borders? Drawing on longitudinal administrative records spanning four decades, we first present discouraging historical ...
  • Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor? 

   Hardoy, Ines; Røed, Knut; Torp, Hege; Zhang, Tao (Research report, 2006)
   I perioden 1995-1998 ble det iverksatt en forsterket tiltakinnsats rettet mot langtidsledig ungdom i aldersgruppen 20-24 år. I denne rapporten evalueres effektene av denne innsatsen.Rapporten viser at den forsterkede ...