• Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse 

   Segaard, Signe Bock; Saglie , Jo (Research report, 2012)
   Rapporten presenterer funn og resultater fra en evaluering av forsøket med stemmegivning via Internett (e-valg) i ti norske kommuner ved lokalvalget i 2011. Evalueringen er basert på ulike typer kvalitative og kvantitative ...
  • Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus 

   Folkestad, Bjarte; Saglie , Jo; Segaard, Signe Bock (Research report, 2014)
   Rapporten er en kunnskapsstatus som presenterer sentrale funn fra tidligere forskning om hva som har betydning for rekruttering generelt og kvinnerepresentasjon mer spesifikt i lokaldemokratiske organ. Her skiller vi mellom ...
  • Lokalvalgsundersøkelsene 1995-2007 : Dokumentasjonsrapport 

   Otterbekk, Stine Renate; Rose, Lawrence E; Saglie , Jo (Research report, 2010)
   Institutt for samfunnsforskning har gjennomført fire landsomfattende innbyggerundersøkelser ved lokalvalgene i 1995, 1999, 2003 og 2007. Denne rapporten er skrevet som et verktøy for forskere som vil sette seg inn i dette ...