• CORE næringslivsstudie – kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Hindringer og muligheter 

   Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Mangset, Marte; Skorge, Øyvind Søraas (Rapport;2022:4, Research report, 2022)
   CORE næringslivsstudie undersøker likestillingsstatus, holdninger, ambisjoner og opplevde betingelser blant kvinnelige og mannlige medarbeidere i ti selskap i ulike bransjer. Studien er finansiert av Kulturdepartementet ...
  • CORE næringslivsstudie – kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Hindringer og muligheter 

   Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Mangset, Marte; Skorge, Øyvind Søraas (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2022)
   CORE næringslivsstudie undersøker likestillingsstatus, holdninger, ambisjoner og opplevde betingelser blant kvinnelige og mannlige medarbeidere i ti selskap i ulike bransjer. Studien er finansiert av Kulturdepartementet ...
  • Does education affect immigration attitudes? Evidence from an education reform 

   Finseraas, Henning; Skorge, Øyvind Søraas; Strøm, Marte (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Empirical research consistently finds that people with high education have more liberal immigration attitudes. To what extent this relationship reflects a causal effect of education is, however, largely unknown. ...
  • Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering 

   Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas; Uvaag, Stian (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Denne rapporten har som formål å kartlegge og oppsummere den forskningsbaserte kunnskapen om kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg og tiltak for å motvirke disse. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og ...
  • Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014 

   Skorge, Øyvind Søraas; Umblijs, Janis (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for forskere i perioden fra og med 2004 til og med 2014. Hensikten er å gi en beskrivelse av disse gruppenes lønn med hensyn til nivå, spredning og endring over tid, ...
  • Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014 

   Skorge, Øyvind Søraas; Umblijs, Janis (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for forskere i perioden fra og med 2004 til og med 2014. Hensikten er å gi en beskrivelse av disse gruppenes lønn med hensyn til nivå, spredning og endring over tid, ...
  • Mobilizing the Underrepresented: Electoral Systems and Gender Inequality in Political Participation 

   Skorge, Øyvind Søraas (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   To study the political mobilization of underrepresented groups, this article examines the effect of electoral systems on gender equality in voting. Theoretically, I argue that replacing a plurality electoral system with ...
  • The dilemma of gender equality: How labor market regulation divides women by class 

   Iversen, Torben; Rosenbluth, Frances Mccall; Skorge, Øyvind Søraas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Women shoulder a heavier burden of family work than men in modern society, preventing them from matching male success in the external labor market. Limiting working hours is a plausible way to level the playing field by ...