• CORE Topplederbarometer 100 : Mai 2016 

   Halrynjo, Sigtona; Stoltenberg, Christina Hoelgaard (Research report, 2016)
   CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsbalansen i toppledergruppene i de største selskapene i norsk næringsliv. Vi kartlegger også kjønnsbalansen i stabs- og linjeposisjoner – og følger utviklingen over tid. Utvalget ...
  • CORE Topplederbarometer 200 : Februar 2017 

   Halrynjo, Sigtona; Stoltenberg, Christina Hoelgaard (Research report, 2017)
   CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsbalansen i styrer og toppledergrupper i de største selskapene i norsk næringsliv, målt etter omsetning. Vi kartlegger også kjønnsbalansen i stabs- og linjeposisjoner – og følger ...
  • Mediepåvirkning i offentlig sektor : Resultat- og dokumentasjonsrapport 

   Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Stoltenberg, Christina Hoelgaard (Velferdsstatens barn, Research report, 2018)
   Rapporten dokumenterer og gjengir hovedfunnene fra spørreundersøkelsene om mediepåvirkning sendt ut til ledere, saksbehandlere og kommunikasjonsansatte i departementene, og i direktorater, ombud og tilsyn høsten 2015 og ...