• Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1 

   Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Fra 1. januar 2017 har alle kommuner vært pålagt å innføre aktivitetsplikt til alle brukere av økonomisk sosialhjelp som er under 30 år. Tidligere var det mulig å stille vilkår om aktivitet, men det var opp til den enkelte ...
  • Does educational inequality predict exercise of users' choice? Survey evidence from domiciliary care services among elderly in Oslo, Norway 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The traditional goal of equality in services remains at the heart of the Scandinavian welfare model; however, in recent decades, policymakers have also placed increased emphasis on user influence over services. Voice and ...
  • Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Lidén, Hlde (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2018:4, Research report, 2018)
   Det har siden 2015 eksistert to nasjonale ordninger der familier med dårlig økonomi skal betale redusert pris for barnehage, eventuelt ha gratis kjernetid. Minstekravet i den nasjonale ordningen er at foreldrebetalingen ...
  • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
  • Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten 

   Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu; Ulvik, Oddbjørg Skjær (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   Denne rapporten handler om kommunale botiltak. Dagens barnevernlov gir ikke regler om godkjenning, kvalitet og tilsyn med kommunale botiltak for barn og unge, slik det gis for fosterhjem og institusjon. Dette gjør at det ...
  • Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Research on differences between public, for-profit, and nonprofit providers of welfare services have provided mixed findings, depending on welfare state arrangement, regulation, and service area. This paper’s objective is ...
  • User Democracy in Schools? Comparing Norwegian Schools With Nursing Homes 

   Trætteberg, Håkon Solbu (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Democratic user control is a hallmark of Scandinavian schools, but also of other services of the Scandinavian welfare states. This article studies variations in parental control and influences in public and non-public ...