• Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior 

   Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Emotions, such as anger and fear, have been shown to influence people’s political behavior. However, few studies link emotions specifically to how people debate political issues and seek political information online. In ...
  • Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst 

   Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
   Hva er det som får folk til å delta i frivillig arbeid, hva motiveres frivillige av – og hvorfor slutter de? I denne rapporten presenteres omfattende analyser av betingelser for frivillig innsats, basert på datamateriale ...
  • Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities 

   Lundåsen, Susanne Wallman; Wollebæk, Dag (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   This article analyses the effect of immigration-related diversity on different forms of trust through the hierarchical analysis of three levels of approximately 5,000 respondents nested in over 800 neighbourhoods and 33 ...
  • Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates 

   Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   In this article, we take issue with the claim by Sunstein and others that online discussion takes place in echo chambers, and suggest that the dynamics of online debates could be more aptly described by the logic of ‘trench ...
  • Ett år etter 22.juli : Har rosetoget gått? 

   Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro (Research report, 2012)
  • Finansieringssystemer og faglige «stammekriger»: en trussel mot ytringsfrihet i akademia? 

   Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Wollebæk, Dag (Chapter, 2022)
   Den akademiske friheten skal sikre forskere frihet til å ytre sine faglige synspunkter, men både faglig perspektivmangfold og forskeres ytringsrom kan møte mange barrierer. Hvordan forskningen er organisert og finansiert, ...
  • Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia 

   Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun (Research report, 2021)
   Den akademiske friheten gir vitenskapelig ansatte, formelt og via lov, en omfattende formell ytringsfrihet. Likevel kan det være trekk ved ulike forskningsområder, forskningsinstitusjoner, opinionsklima og informasjonslandsskap ...
  • Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009 

   Wollebæk, Dag; Sivesind, Karl Henrik (Research report, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse om frivillig innsats samt oppdaterte tall for frivillig sektors sysselsetting og økonomi. Resultatene viser en vital frivillig sektor som holder ...
  • Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering 

   Enjolras, Bernard; Wollebæk, Dag (Research report, 2010)
   Denne rapporten undersøker, med utgangspunkt i ulike datakilder, hvilke sosiale forskjeller som preger deltakelse i frivillige organisasjoner. Den første delen av rapporten oppsummerer hovedargumentet i sentrale teorier ...
  • Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner 

   Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2018)
   Rapporten er en kartlegging av omfanget av frivillig innsats innen offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner, og av samarbeidet mellom institusjonene og frivillige aktører. Undersøkelsen var finansiert av ...
  • Holdninger til innvandring og integrering før og etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022. Oppdaterte tall desember 2023 

   Fladmoe, Audun; Brekke, Jan-Paul; Hesstvedt, Stine; Wollebæk, Dag (Research report, 2024)
   27 prosent av respondentene i undersøkelsen mente at integreringen fungerer bra eller ganske bra ved utgangen av 2023. Tilsvarende andel lå på 22 prosent høsten 2021. På den annen side mener 40 prosent at integreringen ...
  • Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020 

   Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Integreringsbarometeret er den mest omfattende undersøkelsen av holdninger til innvandring og integrering i Norge. Dette er den niende i rekken og den andre som er gjennomført ved Institutt for samfunnsforskning. Basert ...
  • Holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Integreringsbarometeret 2024 

   Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Hesstvedt, Stine; Wollebæk, Dag (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2024)
   Integreringsbarometeret følger utviklingen i befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold og er basert på en spørreundersøkelse med et representativt befolkningsutvalg på 3 000 respondenter. I tillegg ...
  • Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser? 

   Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Thorbjørnsrud, Kjersti (Research report, 2021)
   I denne publikasjonen tar vi for oss noen nøkkelspørsmål knyttet til vilkårene for ytringsfrihet i befolkningen. Vi undersøker hvor ulike grupper trekker grensene for hva slags ytringer som kan aksepteres, hvordan ...
  • Organisasjonene i Hordaland 1999-2009 

   Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   I denne rapporten studerer vi endringer i det lokale organisasjonslivet i Hordaland de siste 10 årene. Vi legger spesiell vekt på hvilke foreninger som har overlevd og hvilke som har falt fra, sosial og demografisk ...
  • Polarization in a consensual multi-party democracy – attitudes toward immigration in Norway 

   Wollebæk, Dag; Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Religion og sosial kapital : Hva viser internasjonale spørreundersøkelser? 

   Wollebæk, Dag (Research report, 2013)
   Putnam og Campbell hevder i boka American Grace (2010) at religiøst aktive amerikanere er mer tillitsfulle og mer engasjerte borgere enn ikke-troende. Hovedmekanismen er deltakelse i religiøst baserte nettverk, som skal ...
  • Right-wing ideological constraint and vaccine refusal: The case of the COVID-19 vaccine in Norway 

   Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari; Ihlen, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Research has shown a correlation between votes for populist parties and the belief that vaccines are not important or effective. More recent investigations in the United States and France have similarly shown that attitudes ...
  • Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg 

   Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   I denne rapporten følgjer vi opp rapporten Organisasjonsengasjement blant innvandrarar (Eimhjellen og Arnesen, 2018) gjennom å analysere det same datagrunnlaget frå SSB vidare. Vi undersøker her samanhengar mellom frivillig ...
  • Social media and mobilization to offline demonstrations: Transcending participatory divides? 

   Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag (Peer reviewed; Journal article, 2013)