• Nav som lærende organisasjon 

      Bay, Ann-Helén; Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
      Rapporten diskuterer hvordan Nav kan styrkes som en lærende organisasjon. Til grunn for diskusjonen ligger erkjennelsen av at Nav er en stor organisasjon med et svært komplekst oppdrag, noe som gir særlige læringsutfordringer ...